Báo Công An Đà Nẵng

“Đánh lận con đen”

Thứ bảy, 04/02/2023 08:22

Lý do, bà T.A có hành vi sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp để đồng bộ hóa trong kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô-tô. Trước đó, bà T.A đã cung cấp bằng lái A1 nhằm gộp GPLX nhưng qua kiểm tra, Sở GT-VT tỉnh Quảng Trị phát hiện bằng lái A1 của bà A. có dấu hiệu giả mạo, không có thông tin trên hệ thống quản lý GPLX.

BẢO HÀ