Báo Công An Đà Nẵng

Đẩy mạnh triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Thứ năm, 14/12/2023 13:36

Đại diện lãnh đạo Cục thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, thực tế hiện nay chỉ có số ít doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu áp dụng lập HĐĐT sau từng lần bán hàng. Cục Thuế tỉnh sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt tất cả các biện pháp yêu cầu các doanh nghiệp phải lập HĐĐT theo từng lần bán hàng, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định để chống thất thu thuế, gian lận thuế trên địa bàn. Ngành Thuế đã và đang triển khai nhiều chương trình tuyên truyền, hỗ trợ cho doanh nghiệp hiểu và tuân thủ quy định về HĐĐT và tăng cường các giải pháp quản lý đồng bộ để ngăn chặn, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong việc sử dụng HĐĐT không hợp pháp. Việc chấp hành các quy định của pháp luật thuế, quy định về HĐĐT khi bán hàng sẽ đem lại lợi ích lớn cho xã hội, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, giúp thị trường kinh doanh xăng dầu minh bạch, công bằng, đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh.

LÊ VƯƠNG