Báo Công An Đà Nẵng

Dệt may Hòa Thọ tổ chức ký cam kết thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ năm, 17/08/2023 07:00
Các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ tổ chức ký cam kết thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại Ngày hội này, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ cho biết, trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phong trào toàn dân BVANTQ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, PCCC tại đơn vị luôn được quan tâm đúng mức và đạt những kết quả đáng khích lệ. Các cấp lãnh đạo từ Tổng Công ty cho đến các nhà máy, phân xưởng, đội, tổ sản xuất trực thuộc Tổng công ty thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công nhân viên và người lao động; luôn động viên cán bộ, công nhân viên và người lao động tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội… Đặc biệt, công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ luôn gắn với mô hình “3 không” và “Tổ sản xuất tự quản”, là tiêu chí để đánh giá thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng Công ty.

Nhờ làm tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ nên trong nhiều năm qua, Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ không có cán bộ, công nhân viên và người lao động vi phạm pháp luật, không có ma túy và tệ nạn xã hội; không để xảy ra các vụ việc thất thoát tài sản, cháy nổ và tai nạn lao động…

Tại ngày hội, Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ đã tổ chức lễ ký cam kết thi đua BVANTQ năm 2023 cũng như trong thời gian đến đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty.

PHÚ NAM