Báo Công An Đà Nẵng

Điện Bàn công bố quyết định thành lập 5 đơn vị Công an phường

Thứ sáu, 09/06/2023 07:30
Thực hiện nghi lễ tại buổi ra mắt Công an 5 phường.

Theo đó, thành lập 5 Công an phường trên cơ sở từ 5 Công an xã Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung, Điện Minh và Điện Phương theo Nghị quyết số 727/NQ-UBTVQH15 ngày 13-2-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Điện Bàn; đồng thời công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về tổ chức bộ máy của Công an 5 phường; bố trí, sắp xếp cán bộ đến công tác tại Công an 5 phường trực thuộc Công an thị xã Điện Bàn.

Như vậy, đến nay Công an thị xã Điện Bàn có 12 Công an phường, 8 Công an xã và 11 đội nghiệp vụ trực thuộc.

Phan Thanh Hồng