Báo Công An Đà Nẵng

Diễn tập chữa cháy theo mô hình "Điểm chữa cháy công cộng ban đầu"

Thứ hai, 08/04/2024 07:15
Lực lượng chữa cháy tại chỗ sử dụng vòi phun khống chế đám cháy được trang bị tại "Điểm chữa cháy công cộng ban đầu".

Trên cơ sở phương châm "4 tại chỗ", mô hình này sẽ tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chữa cháy và CNCH của các cơ quan, đơn vị và nhân dân xung quanh bán kính khoảng 100m với nguồn nước chữa cháy ban đầu tại chỗ cũng như với lực lượng Dân quân, Dân phòng, tổ PCCC&CNCH khu dân cư với người dân. UBND phường Vĩnh Trung đã phối hợp với Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, nơi có nguồn nước tại chỗ với hệ thống vòi chữa cháy được trang bị để thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại khu dân cư Vĩnh An B2, phường Vĩnh Trung.

P. KIẾM