Báo Công An Đà Nẵng

Diễn tập thực chiến an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thứ năm, 11/04/2024 10:15

Phạm vi diễn tập được thực hiện trên “Cổng thông tin điện tử của tỉnh (https://www.quangtri.gov.vn), Hệ thống thư điện tử https://mail.quangtri.gov.vn (@quangtri.gov.vn). Diễn tập không có kịch bản trước nhưng được quy định về mục tiêu, đối tượng tham gia, công cụ sử dụng, mức độ khai thác và thời gian diễn ra nhằm hạn chế rủi ro. Tại diễn tập, 60 cán bộ tham gia được chia thành 5 đội tấn công (Red team) và 1 đội phòng thủ (Blue team). Thông qua hoạt động diễn tập, các đội ngũ ứng cứu sự cố có cơ hội được thực hành các công cụ, giải pháp đã biết vào thực tế thực hiện tấn công và phòng thủ, bảo vệ các hệ thống thông tin đang vận hành của tỉnh; giúp phát hiện kịp thời các điểm yếu, lỗ hổng của hệ thống kỹ thuật, các quy trình đang được áp dụng cũng như sai sót, hạn chế của các công nghệ đang sử dụng. Diễn tập quan trọng này diễn ra trong 2 ngày.

Bảo Hà