Báo Công An Đà Nẵng

Điều chỉnh phương án đấu giá đất dự án Tổ hợp thể thao, giải trí và thương mại Hòa Xuân

Thứ hai, 11/12/2023 10:45
Khu vực sẽ triển khai dự án Tổ hợp thể thao giải trí và thương mại Hòa Xuân.

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án không bao gồm tiền sử dụng đất dự kiến xác định là hơn 5.491 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá đất thực hiện dự án phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư dự kiến (hơn 823 tỷ đồng). Ngoài ra, người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cam kết không lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang trong quá trình giải thể; không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh; không nằm trong thời gian bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật (kể cả trường hợp sử dụng năng lực của công ty mẹ).

HẢI QUỲNH