Báo Công An Đà Nẵng

Điều tra việc chặt hạ nhiều cây rừng tự nhiên tái sinh tại Tiểu khu 771, xã Cam Tuyền

Thứ tư, 14/09/2022 21:48
Kiểm tra hiện trường chặt hạ cây rừng tự nhiên tái sinh tại tiểu khu 771.

Đặc biệt, cũng qua đối chiếu với hồ sơ thiết kế khai thác rừng trồng năm 2021, các vị trí tọa độ gốc cây bị cưa không nằm trong diện tích rừng trồng có trữ lượng được cơ quan có thẩm quyền cho phép khai thác. Tại hiện trường kiểm tra, có 2 khu vực cây rừng tự nhiên tái sinh phân bố chủ yếu ở ven suối, tổng cộng hơn 3ha, bao gồm cả 35 cây bị đốn hạ trên. Trong khu vực cây rừng tự nhiên tái sinh có địa hình cao, độ dốc lớn và chưa được cập nhật vào hồ sơ về theo dõi diễn biến rừng năm 2021… Liên quan đến con đường các đối tượng khai thác rừng đã mở trong khu vực có rừng trồng để vận chuyển lâm sản, đường mới mở có đi qua khu vực có cây rừng tự nhiên tái sinh, với chiều dài 250m, rộng 3m.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị khẳng định việc khai thác cây rừng tự nhiên tái sinh mọc tập trung trong lô rừng trồng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và giao Hạt Kiểm lâm Cam Lộ điều tra, xử lý vi phạm. Làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân không cập nhật kịp thời diện tích rừng tự nhiên vào hồ sơ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

Bảo Hà