Báo Công An Đà Nẵng

Đoàn chuyên gia Nhật Bản khảo sát, nghiên cứu tại Mỹ Sơn

Thứ sáu, 19/08/2022 15:39
Quang cảnh buổi làm việc, giới thiệu ứng dụng của đoàn chuyên gia Nhật Bản.

Tại buổi làm việc với Ban quản lý Di sản Mỹ Sơn, TS KITAHARA Yu (Trường Đại học RIKKYO) giới thiệu về việc ứng dụng "Khảo cổ trường địa từ" và "Đá từ tính" tại Nhật Bản để xác định niên đại các cổ vật đất nung cũng như ứng dụng trong nghiên cứu nhiệt độ, môi trường nung, thăm dò các di tích, di vật còn lưu giữ trong lòng đất.

Xác định niên đại các công trình kiến trúc và hiện vật khảo cổ tại di tích Mỹ Sơn cũng như các di tích kiến trúc Chămpa còn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Phương pháp phân tích lịch sử nghệ thuật thường được áp dụng trước đây còn hạn chế do các công trình kiến trúc cổ thường được tu sửa, xây thêm, hay tái sử dụng vật liệu, trang trí. Nên thế, đề xuất phối hợp, hợp tác nghiên cứu, trong đó có việc ứng dụng phương pháp "Khảo cổ trường địa từ" và "Đá từ tính" trong việc xác định niên đại cho các công trình kiến trúc gạch tại Mỹ Sơn cũng tiếp tục đề ra kế hoạch nghiên cứu tiếp theo đối với di tích Mỹ Sơn cũng như các di tích khác trên địa bàn H. Duy Xuyên là hướng gợi mở đáng lưu tâm.

QUYÊN QUYÊN