Báo Công An Đà Nẵng

Doanh nghiệp dân doanh thưởng Tết cao nhất 170 triệu đồng

Thứ tư, 12/01/2022 17:39

Khánh Hòa - Thông tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa, đến nay đã có 105 doanh nghiệp (với tổng số 30.066 lao động) gửi báo cáo về việc sử dụng lao động, trả lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết năm 2022, trong đó tập trung thưởng vào dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Về thưởng Tết, có 82 doanh nghiệp đã có kế hoạch, một số doanh nghiệp đang xây dựng kế hoạch. Theo đó, mức thưởng Tết bình quân của các doanh nghiệp cho người lao động là khoảng 5,6 triệu đồng/người. Cụ thể, mức tiền thưởng bình quân cao nhất thuộc về các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với mức bình quân là 6,56 triệu đồng; cao nhất là 42 triệu đồng và thấp nhất là 1 triệu đồng. Các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng bình quân là 5,9 triệu đồng; cao nhất là 51 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. Doanh nghiệp dân doanh mức thưởng bình quân là 6,65 triệu đồng; cao nhất là 170 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mức thưởng bình quân 3,2 triệu đồng; cao nhất là 73 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

P.S