Báo Công An Đà Nẵng

Đòi lương bằng… dao!

Thứ bảy, 01/10/2022 10:23
Bị cáo Sầm Văn Tuấn tại tòa.

Theo cáo trạng, khuya 17-12-2020, Tuấn hỏi anh Bùi Duy Mạnh (tổ trưởng công trình xây dựng tại P. Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa) về chuyện trả lương. Anh Mạnh nói để sáng mai nói chuyện thì Tuấn đi vào khu vực bếp của lán trại lấy dao ra chém anh Mạnh bị thương tật 40%.

Hoàng Văn