Báo Công An Đà Nẵng

Duy Xuyên vận động hiến hơn 470 đơn vị máu

Thứ hai, 20/02/2023 15:24
Hơn 600 tình nguyện viên tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 1 tại Duy Xuyên. Ảnh: Lê Huân

Hơn 600 tình nguyện viên là cán bộ, nhân dân, thanh niên đến từ các xã Duy Nghĩa, Duy Hải, Duy Thành, Duy Vinh, Duy Phước, thị trấn Nam Phước; giáo viên, đoàn viên thanh niên 3 trường THPT Nguyễn Hiền, Sào Nam, Hồ Nghinh và 6 chi đoàn khối cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả, đã tiếp nhận 472 đơn vị máu, vượt 172 đơn vị so với kế hoạch.

Th.Hà