Báo Công An Đà Nẵng

Gần 1,8 tỷ đồng cải thiện cuộc sống cho trẻ em và thanh niên dưới 25 tuổi có ảnh hưởng bởi  HIV/AIDS tại Đà Nẵng

Thứ bảy, 11/05/2024 08:30

Dự án được thực hiện từ tháng 5-2024 đến 4-2027 nhằm góp phần cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của trẻ em, thanh niên đưới 25 tuổi có ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đối tượng thụ hưởng sẽ được nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đặc biệt giáo dục về sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng ngừa các bệnh thường gặp liên quan HIV/AIDS; được hỗ trợ dinh dưỡng, học bổng, phương tiện và các điều kiện học tập. Ngoài ra còn được tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng mềm, cải thiện điều kiện học tập, học nghề và góp phần cải thiện thu nhập cho gia đình thông qua việc hỗ trợ sinh kế.

UBND thành phố giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 80/2020 ngày 8-7-2020 của Chính phủ về việc Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Bảo Nam