Báo Công An Đà Nẵng

Gần 200 VĐV tham gia Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo lần thứ XVI - 2023

Thứ ba, 05/12/2023 14:30
Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam thông tin về Giải.

Đồng đội nam; Đồng đội nữ; Đơn nam từ 45 tuổi trở lên; Đơn nam dưới 45 tuổi; Đơn nữ từ 45 tuổi trở lên; Đơn nữ dưới 45 tuổi; Đơn nam lãnh đạo, đơn nữ lãnh đạo không phân biệt lứa tuổi (dành cho các VĐV là thủ trưởng, phó thủ trưởng, nguyên thủ trưởng cơ quan báo chí, quản lý báo chí, lãnh đạo Hội nhà báo, cấp vụ, cục và tương đương…); Đôi nam (không phân biệt lứa tuổi); Đôi nữ (không phân biệt lứa tuổi); Đôi nam, đôi nữ (từ 45 tuổi trở lên và dưới 45 tuổi); Đôi nam có lãnh đạo và đôi nữ lãnh đạo (không phân biệt lứa tuổi, trong 2 VĐV thi đấu có 1 VĐV là lãnh đạo).

Tính đến ngày 1-12, đã có 40 đoàn đăng ký với 190 VĐV tham gia thi đấu, trong đó có 155 VĐV nam, 35 VĐV nữ.

B.C