Báo Công An Đà Nẵng

Giả công an để dọa bạn bè

Thứ ba, 09/08/2022 12:51

Trước đó, Huy lập tài khoản Facebook sử dụng ảnh đại diện là hình chụp của một cán bộ Công an làm việc tại Công an phường Vỹ Dạ (TP Huế) để dọa bạn bè. Tiếp đó, Huy sử dụng tài khoản Facebook này đăng tải bài viết vào nhóm "Bướm đêm thành phố Huế" và để lại một số bình luận sau bài viết.

HẦU TỶ