Báo Công An Đà Nẵng

Giải ngân đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước đạt gần 642.870 tỷ đồng

Thứ ba, 12/12/2023 13:57

So với cùng kỳ năm 2022, giá trị tăng 139.480 tỷ đồng và tăng 3% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (đến hết 31-1-2023, lũy kế thanh toán vốn đầu tư là 503.385 tỷ đồng, bằng 93% so với kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước).

Cụ thể, vốn trong nước thanh toán gần 622.920 tỷ đồng, bằng 97% và vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua Kho bạc Nhà nước xấp xỉ 19.950 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.

Bộ Tài chính cho hay hiện còn 21 bộ, cơ quan Trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch được Thủ tướng giao. Vì vậy, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thành việc phân bổ kế hoạch năm.

Ông Dương Bá Đức, Vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) cho biết năm 2023 có khối lượng vốn giải ngân đầu tư công lớn nhưng hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan trong công tác kiểm soát chi, tích cực thúc đẩy giải ngân đầu tư công.

* Ngày 11-12, Bộ Tài chính thông tin cho biết lũy kế 11 tháng, thu ngân sách Nhà nước đã đạt gần 1,54 triệu tỷ đồng, bằng xấp xỉ 95% dự toán, tuy nhiên đã giảm 7% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt khoảng 96% và thu ngân sách địa phương đạt khoảng 93% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, thu nội địa trong 11 tháng là 1,27 triệu tỷ đồng, bằng 95% dự toán, giảm 3% so cùng kỳ. Trong tổng thu ngân sách Nhà nước, các khoản thu trực tiếp từ 3 khu vực sản xuất-kinh doanh (chiếm 53% dự toán tổng số thu nội địa) đạt 95% dự toán, tăng 1,3% so cùng kỳ. Riêng, thuế thu nhập doanh nghiệp (chiếm khoảng 44,2% tổng số thu từ khu vực sản xuất - kinh doanh) đã tạm nộp 5/5 kỳ theo quy định.

Ngoài ra, thu từ dầu thô đạt khoảng 57,1 nghìn tỷ đồng, bằng 136% dự toán, giảm 19% so cùng kỳ năm 2022. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 205,6 nghìn tỷ đồng, gần bằng 87% dự toán, giảm 22,4% so cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa (tính đến ngày 15/11) đạt 587,7 tỷ USD, giảm 9% so cùng kỳ, riêng kim ngạch xuất-nhập khẩu hàng hóa có thuế giảm 15,5%.

Bên cạnh đó, tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước trong 11 tháng đạt khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, bằng 72% dự toán và tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 461 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ lãi ước đạt khoảng 86,4 nghìn tỷ đồng, chi thường xuyên ước đạt 953 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết các nhiệm vụ chi ngân sách được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách. Hiện cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo.

Tính đến ngày 27-11, ngành đã thực hiện phát hành 278,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,43 năm, lãi suất bình quân 3,26%/năm.

T.T