Báo Công An Đà Nẵng

Giải pháp phát triển Logistics và Chuỗi cung ứng bền vững của Việt Nam

Thứ bảy, 15/10/2022 16:41
Ban Tổ chức trao cờ luân lưu cho đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo.

Có gần 40 bài tham luận của các nhà khoa học trên cả nước gửi đến hội thảo. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, phân tích, đánh giá về những hạn chế, trở ngại hiện nay cũng như những cơ hội, thách thức sắp tới, từ đó đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá để đưa ngành logistics và quản trị chuỗi cung ứng Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới. Một số chủ đề đáng chú ý tại hội thảo có thể kể đến: Phát triển bền vững các chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; Mô hình kinh doanh dịch vụ logistics và quản lý chuỗi cung ứng trong bối cảnh mới; Ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm phát triển hoạt động logistics và tối ưu hóa chuỗi cung ứng; Phát triển bền vững hệ thống cơ sở hạ tầng logistics cho Việt Nam; Tăng cường hội nhập kinh tế, xây dựng thương hiệu và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Phát triển nguồn nhân lực logistics chất lượng cao đáp ứng yêu cầu ngành logistics trong bối cảnh mới; Kinh nghiệm của các nước về chuỗi cung ứng xanh và bài học cho Việt Nam; Giải pháp và chính sách đặc thù hỗ trợ và thúc đẩy phát triển logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung v.v.

Khánh Yên