Báo Công An Đà Nẵng

Giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em

Thứ sáu, 19/08/2022 07:36

Theo Bộ LĐTB&XH, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương luôn quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tích cực triển khai công tác bảo đảm thực hiện quyền trẻ em (TE), nhất là công tác BVTE, PCBL, XHTE. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các vụ bạo lực, XHTE, đặc biệt là TE nhỏ tuổi có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để tăng cường PCBL,XHTE, giảm tối đa các tổn hại; bảo đảm quyền, lợi ích của TE, Bộ LĐTB&XH đề nghị UBND các tỉnh, TP tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 121 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCBL, XHTE; Quyết định số 23 ngày 7-1- 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì TE giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1863 ngày 23-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia PCBL, XHTE giai đoạn 2020 - 2025.

Các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ TE theo ba cấp độ; ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo đảm việc can thiệp, hỗ trợ cho TE khi bị bạo lực, xâm hại; giao trách nhiệm cho tổ chức phối hợp liên ngành về BVTE các cấp, nhất là ban BVTE, nhóm thường trực BVTE cấp xã tham gia nắm bắt tình hình về TE, TE em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn; kịp thời phát hiện các trường hợp TE có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, nhất là TE sống trong gia đình có cha mẹ ly hôn, ly thân, cha mẹ đi làm ăn xa hoặc có người liên quan đến tệ nạn xã hội. Bộ cũng đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương của người lớn trong gia đình; hướng dẫn gia đình, cơ sở giáo dục, nhà trường và TE về kiến thức, kỹ năng BVTE, PCBL, XHTE, đặc biệt là phòng ngừa tình trạng cha, mẹ, người thân, người chăm sóc TE xâm hại tính mạng, sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của TE; về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, XHTE. Đồng thời thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, XHTE và can thiệp, hỗ trợ cho TE khi bị bạo lực, xâm hại. Cùng với đó, UBND các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác PCBL, XHTE và giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ việc bạo lực, XHTE ở địa phương; xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, XHTE hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc trên.

M.H