Báo Công An Đà Nẵng

Giao ban công tác chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân

Thứ ba, 11/06/2024 07:00
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo Báo cáo của Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cấp ủy Công an các cấp, công tác chính trị, tư tưởng trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rất đáng khích lệ. Nổi bật là nhiều đợt hoạt động chính trị đã được tổ chức sâu rộng, nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Trung ương, tác phẩm, bài viết có tầm ảnh hưởng lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an với nội hàm chứa đựng nhiều về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, trong đó có xây dựng lực lượng CAND và công tác bảo đảm ANTT. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống được tổ chức thiết thực, lan tỏa sâu rộng thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, hoạt động về nguồn, an sinh xã hội, qua đó đã góp phần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin của cán bộ chiến sĩ…

Hội nghị cũng đã thảo luận, làm sáng tỏ thêm nhiều nội dung về công tác chính trị, tư tưởng thời gian qua, nhất là những kinh nghiệm, mô hình hay qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, đồng thời đề ra các giải pháp để khắc phục tồn tại, phát huy hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi giao ban, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật về công tác chính trị, tư tưởng mà Công an các đơn vị, địa phương đã phấn đấu đạt được. Trong thời gian đến, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp tiếp tục coi trọng, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng và mối quan hệ biện chứng giữa chính trị và tư tưởng, xác định rõ hơn nữa vai trò, vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của công tác chính trị, tư tưởng và tư tưởng chính trị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND và bảo đảm ANTT; chú trọng đổi mới tư duy trong cách nghĩ, cách nhìn một cách thấu đáo, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt ứng dụng và vận dụng, phù hợp giữa lý luận và thực tiễn, tiếp nhận thông tin đa chiều thường xuyên, liên tục, rộng khắp, lan tỏa có kiểm chứng.

Đại tá Trần Đình Liên chủ trì tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn công tác chính trị, tư tưởng. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc "tự soi", "tự sửa", phòng, chống "suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong lối sống"; "tự diễn biến, tự chuyển hóa", vấn đề "noi gương, nêu gương, kiểm soát quyền lực, kiểm soát tài sản, thu nhập, phòng chống tham nhũng, tiêu cực".

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh việc làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ đảng viên, cán bộ chiến sĩ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, nhất là đối với những đơn vị, địa bàn, lĩnh vực có môi trường công tác dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm chất lượng, hướng về các lực lượng trực tiếp chiến đấu và cơ sở. Đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông kịp thời tuyên truyền về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng, gương người tốt, việc tốt trong CAND...

LAT