Báo Công An Đà Nẵng

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ bảy, 13/04/2024 06:40
Hội nghị biểu quyết thông qua Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Về chủ đề Đại hội, các ý kiếp góp ý đều thống nhất với chủ đề: Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển. Bên cạnh đó, các đại biểu còn đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề như: nên có biểu mẫu tổng hợp số liệu để minh họa cho từng chương trình hành động cụ thể trong nhiệm kỳ 2019-2024; cần nêu rõ hơn phần hạn chế, tránh dùng các từ chung chung, không rõ nghĩa.

Về bài học kinh nghiệm cần bổ sung thêm những kinh nghiệm thực tế trong thực hiện công tác Mặt trận của thành phố, tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ mới; cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng chuyển đổi số thông qua các kênh zalo, facebook…

Hội nghị thông qua các nội dung của dự thảo đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029 với số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XII là 87 ủy viên (bằng số lượng khóa XI). Trong đó, Ủy viên là người đứng đầu của các tổ chức thành viên gồm 36 vị (bằng ủy viên khóa XI); Ủy viên là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện: 7 vị; Ủy viên đại diện huyện Hoàng Sa: 1 vị; Ủy viên là nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Mặt trận: 33 vị; Ủy viên là cán bộ chuyên trách ở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP: 10 vị (tăng 1 so với khóa XI).

Về đề án đại biểu dự Đại hội, 2024 – 2029, hội nghị thống nhất 300 đại biểu chính thức. Trong đó, đại biểu đương nhiên là các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XI là 86 đại biểu; đại biểu chỉ định là các nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Mặt trận, được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP giới thiệu để hiệp thương cử vào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XII là 15 đại biểu; đại biểu phân bổ cho MTTQ Việt Nam các quận, huyện là 149 đại biểu; Đại biểu phân bổ cho các tổ chức thành viên là 50 đại biểu.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo báo cáo chính trị. Mặt trận TP sẽ giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và Tiểu ban Nội dung-Tuyên truyền hoàn chỉnh dự thảo và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30-4, đồng thời sẽ tiếp tục lấy ý kiến các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trước khi hoàn chỉnh dự thảo trình đại hội.

P.V