Báo Công An Đà Nẵng

Hà Nội FC kháng cáo án treo giò 8 trận của Văn Quyết

Thứ hai, 24/04/2023 07:45

Hà Nội FC cho rằng biên bản báo cáo trận đấu ghi nội dung Văn Quyết dùng cùi chỏ đánh vào ngực trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành là chưa chính xác.

Vẫn cho rằng cần thiết áp dụng án phạt Văn Quyết, nhưng mức án đình chỉ 8 trận đấu kế tiếp, đồng nghĩa khung phạt tối đa trong trường hợp này là chưa hợp lý và mong muốn Ban Kỷ luật VFF xem xét, đánh giá lại mức án phạt.

T.H