Báo Công An Đà Nẵng

Hải Châu nghiên cứu, xác định hướng đột phá về phát triển kinh tế

Thứ sáu, 21/07/2023 06:50
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, Quận ủy Hải Châu tập trung nghiên cứu, xác định hướng đột phá về phát triển kinh tế quận; nhất là sớm hình thành tuyến phố chuyên doanh, phố đi bộ tại đường Bạch Đằng, tạo nên sản phẩm du lịch đặc trưng; tiếp tục nhân rộng mô hình tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hình thành và phát triển nền kinh tế số để hướng đến việc phát triển quận Hải Châu là quận thông minh, đô thị hiện đại, văn minh, xứng tầm đô thị trung tâm, đầu tàu trong các hoạt động của Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hải Châu trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đề nghị tiếp tục triển khai nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quán triệt, tuyên truyền và triển khai hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy; thường xuyên theo dõi, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý cán bộ, đảng viên có hành vi tán phát những nội dung trái với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong nửa nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh cả nước và thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tiến độ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra. Theo đó, 09/9 chỉ tiêu chủ yếu và 03 nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận cơ bản bảo đảm tiến độ; 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm tại Kết luận số 60-KL/TU ngày 06/5/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và phát triển quận Hải Châu được triển khai đồng bộ, đạt kết quả khả quan.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng toàn diện trên các lĩnh vực. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận ngày càng thiết thực. Kinh tế quận tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (dịch vụ chiếm 91,64%, công nghiệp - xây dựng chiếm 7,91%, nông nghiệp chiếm 0,45%). Trong giai đoạn 2020 - 2022, thu ngân sách tăng bình quân 17,3%/năm so với chỉ tiêu 9-10%/năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 14,5% so với chỉ tiêu 10,5%. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đô thị, môi trường dần đi vào nền nếp. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp, nổi cộm.

M.V