Báo Công An Đà Nẵng

Hải Châu phấn đấu doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 9-11%

Thứ sáu, 18/12/2020 14:02

ĐÀ NẴNG - Tại kỳ họp thứ 16, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức ngày 17-12, HĐND Q. Hải Châu  thông qua báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, năm 2021, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, quận Hải Châu cũng sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Toàn quận phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu, như doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 9-10%, sản lượng khai thác thủy sản đạt 4.093 tấn, tổng thu ngân sách đạt 942.000 triệu đồng; giải quyết việc làm cho khoảng 8.000 lao động và số hộ nghèo đến cuối năm còn lại 250 hộ, giảm 245 hộ.

Trong phiên làm việc ngày 18-12, HĐND Q. Hải Châu sẽ dành thời gian để nghe Chủ tịch UBND quận tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu HĐND.

MAI VINH