Báo Công An Đà Nẵng

Hàng chục Giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

Thứ ba, 21/03/2023 11:36

Cụ thể, các Giám đốc doanh nghiệp ở Nghệ An bị tạm hoãn xuất cảnh như GĐ Công ty TNHH Lương Vinh Hằng; GĐ Công ty TNHH dịch vụ môi giới bất động sản Tây Nghệ An; GĐ Công ty TNHH thương mại và phát triển y tế An Việt; GĐ Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Liên Khai 79; GĐ Công ty TNHH đầu tư thương mại Khải Ngân; GĐ Công ty TNHH xây dựng Gia Phát Nghệ An; GĐ Công ty TNHH đầu tư xây dựng Đông Sơn Thế Lữ; GĐ Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Linh Nghĩa; GĐ Công ty TNHH Đại ngàn Nghệ An GĐ Công ty TNHH VIETNAM APSARA....

Cục thuế Nghệ An đã thông báo tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) việc tạm hoãn xuất cảnh nhiều giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh là các cá nhân trên đang đại diện theo pháp luật tại các doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế, thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày cục thuế gửi thông báo cho Cục xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Tính đến tháng 12-2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 220 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền nợ hơn 827,9 tỷ đồng.

Dương Hóa