Báo Công An Đà Nẵng

Hiện thực hóa thị trường vận tải biển thống nhất ASEAN

Thứ tư, 10/05/2023 06:30

Hội nghị do Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Hoàng Hồng Giang chủ trì với thành phần tham dự bao gồm 10 quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và các đối tác đối thoại gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ cùng các hiệp hội khu vực của ASEAN. Ngoài chương trình nói trên, Hội nghị MTWG 44 lần này còn tiếp tục tập trung vào một số chương trình quan trọng khác như: thực hiện các biện pháp liên quan đến giao thông hàng hải theo kế hoạch Chiến lược Kuala Lumpur 2021-2026; hiện thực hóa vận hành mạng lưới vận chuyển RO-RO tại ASEAN (MT-2); phát triển mạng lưới vận tải thủy nội địa (IWWT) hiệu quả và tích hợp (MT-3); tăng cường hệ thống định vị và các biện pháp an ninh theo tiêu chuẩn quốc tế (MT-4); xây dựng các sáng kiến và khuyến nghị chính sách cần thiết để phát triển logistics vận tải biển chiến lược giữa ASEAN và các đối tác đối thoại; tăng cường hợp tác trong khu vực trong việc cải thiện an toàn giao thông; tăng cường hợp tác khu vực trong việc phát triển các chính sách và chiến lược liên quan đến giao thông vận tải bền vững (ST-1); xác định và thực hiện các biện pháp chính về giao thông bền vững (ST-2); tăng cường hợp tác khu vực trong ứng dụng công nghệ thông minh trong lĩnh vực giao thông vận tải (ST-4); các sáng kiến giao thông hàng hải nhằm ứng phó với đại dịch, khủng hoảng Covid-19; hợp tác khu vực ASEAN về quản lý chất thải tàu biển; tiến độ thực hiện các công việc của Nhóm công tác giai đoạn 2022-2023; hợp tác ASEAN với các đối tác khu vực tư nhân (hiệp hội cảng biển, chủ tàu) và đối tác đối thoại khu vực; vận tải hàng hải mới và các vấn đề khẩn cấp…

PHÚ NAM