Báo Công An Đà Nẵng

Hiệu quả từ phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" ở Công an Đắk Nông

Thứ năm, 30/11/2023 18:40
Lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho Công an Đắk Nông về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm

Để phong trào thi đua hiệu quả thiết thực, ngay từ đầu năm 2023, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức phát động phong trào thi đua Vì ANTQ sâu rộng trong toàn Công an tỉnh; tổ chức cho 4 Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua với những nội dung chỉ tiêu cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, đồng thời phát động 15 đợt thi đua đặc biệt và 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động. Nội dung của các phong trào thi đua luôn được đổi mới; hình thức đa dạng, phong phú gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. Chú trọng đẩy mạnh công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; phát huy vai trò nêu gương, tinh thần gương mẫu của người đứng đầu trong phong trào thi đua...

Nét mới, nổi bật trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 đó là hàng tháng các đơn vị, địa phương giới thiệu gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt để tuyên dương và kịp thời trao thưởng động viên; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả việc chấm điểm, kiểm tra chéo hàng quý giữa các đơn vị trong cụm và giữa các cụm trong Công an tỉnh; tiến hành chấm điểm hàng tháng đối với từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn Công an tỉnh. Đây là căn cứ quan trọng để Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh bình xét thi đua cuối năm. Duy trì và nhân rộng mô hình Phong trào thi đua “Sổ vàng lập công – Mỗi ngày một việc tốt vì Nhân dân” nhằm ghi nhận, vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, chiến công tiêu biểu nổi bật, việc làm ý nghĩa nhân văn vì Nhân dân phục vụ. Xây dựng và nhân rộng mô hình chấm điểm, bình xét thi đua hàng tháng trong từng đơn vị, địa phương và sáng kiến cải cách hành chính “Tăng cường hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến”, “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn”, góp phần nâng cao sự hài lòng và tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và phục vụ hiệu quả chuyển đổi số quốc gia.

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Công an tỉnh, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh, các tổ chức đoàn thể, quần chúng cụ thể hóa các phong trào thi đua hướng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác; thường xuyên đổi mới phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, phổ biến pháp luật nhằm vun đắp, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần nỗ lực, tận tụy vì công việc, “vì Nhân dân phục vụ” cho từng cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ trẻ và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đồng thời, Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời phát hiện, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu, học tập, rèn luyện, những gương người tốt, việc tốt, những sáng kiến, mô hình hay để xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, tạo sự lan tỏa tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng.

Đơn cử như Công an tỉnh Đắk Nông có 2 Sáng kiến: Tăng cường hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn” và Triển khai mô hình dân vận khéo cấp tỉnh “Tôi làm Công an xã”, được UBND tỉnh công nhận và Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an thẩm định và công nhận điểm thưởng trong xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 trong Công an nhân dân; mô hình “Mẹ đỡ đầu” và “Ngôi nhà hạnh phúc”; mô hình “Hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em”; mô hình “Chiến sĩ đỏ tình nguyện”; mô hình “Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm và bảo vệ nông sản”, phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, mô hình “Con nuôi Công an xã”...

Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm

Qua thực hiện phong trào thi đua, Công an Đắk Nông hầu hết đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu thi đua trên từng lĩnh vực công tác Công an. ANTT được bảo đảm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn; tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm gần 8% so với năm 2022; tỷ lệ điều tra, khám phá án cao với trên 92%, riêng trọng án đạt 100%. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội được tăng cường và bảo đảm tốt hơn, TNGT giảm cả 03 tiêu chí, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra các vụ cháy lớn, không thiệt hại về người, số vụ giảm 8,3% và thiệt hại tài sản do cháy giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, cải cách tư pháp và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, xã hội-từ thiện được duy trì và nhân rộng, tạo sức lan tỏa rộng rãi, ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Lực lượng Công an cơ sở gần gũi với Nhân dân, làm tốt công tác dân vận

Đặc biệt Công an tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án, Ban hành Chương trình số 47 về việc thực hiện triển khai Nghị quyết 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới" và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 656 phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện. Qua nhiều lần tổ chức lấy ý kiến đóng góp và trình, xin ý kiến chỉ đạo và được sự thống nhất, đánh giá cao của Đảng ủy Công an Trung ương, Ngày 21/4/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 989-QĐ-TU phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” (gọi tắt là Đề án 989). Đây là Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng Công an tỉnh xuyên suốt từ nay đến 2030 đã bố trí Công an xã chính quy vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao (Đến nay 8,3 đồng chí Công an chính quy/xã), mỗi Công an xã đã bố trí ít nhất 2 điều tra viên.

Thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ

Song song với đó, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Đề án số 19/ĐA-BCA, ngày 10/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an tiếp tục tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh; Phương án số 01/PA-BCA, ngày 10/7/2023 của Bộ Công an triển khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp trong Công an nhân dân và bảo đảm nguồn bổ nhiệm Điều tra viên bảo đảm khách quan, khoa học, phù hợp với yêu cầu, thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an tỉnh. Đồng thời tổ chức diễn tập phương án huy động, ra quân thực hiện nhiệm vụ của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu năm 2023.

Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm

Nổi bật, chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, triển khai hiệu quả các mặt công tác, bảo đảm an ninh, trật tự trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, vượt biên, khủng bố, phá hoại và tích cực tham gia giải quyết hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về ANTT. Đấu tranh, triệt phá 6 nhóm, 27 đối tượng trộm cắp tài sản lưu động, chuyên nghiệp, thực hiện trên 50 vụ trộm cắp tài sản ở các tỉnh; triệt phá 8 vụ, 13 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 4 tỷ đồng; triệt phá 2 nhóm 12 đối tượng lừa đảo trên 6000 nạn nhân bằng thủ đoạn kêu gọi từ thiện, nhận thưởng để chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng; đấu tranh, triệt phá 3 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền dùng đánh bạc trên 52 tỷ đồng. Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả cao, qua đó đã khởi tố 10 vụ, 22 bị can, thu hồi 100% tài sản tham nhũng; đấu tranh triệt phá 5 chuyên án lớn, triệt phá 6 vụ, 12 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 10 bánh Heroin và 01kg ma túy tổng hợp...

Các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Đắk Nông trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Trong đó thực hiện quyết liệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã chính quy giai đoạn 2022-2025, triển khai xây dựng trụ sở làm việc Công an xã vượt chỉ tiêu Bộ giao, đồng thời trang cấp 34 xe tải nhẹ, nhiều trang thiết bị, phương tiện, công cụ phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an xã.

Song song với đó, công tác an sinh xã hội gắn với công tác dân vận luôn được Công an tỉnh quan tâm triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực gắn với các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh và 20 năm Ngày thành lập Công an tỉnh; kỷ niệm các ngày truyền thống trong CAND. Qua đó đã tổ chức 95 hoạt động xã hội tình nghĩa với tổng kinh phí gần 7,3 tỷ đồng, nhận đỡ đầu 39 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ ít nhất 500.000đ/cháu/tháng; xây dựng hàng chục nhà tình nghĩa, ngôi nhà hạnh phúc cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và các cháu mồ côi...

Người dân trong và ngoài tỉnh gửi nhiều thư cảm ơn, bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh với việc tăng cường giải quyết các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh với kết quả khảo sát cho thấy 100% người dân rất hài lòng. Chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh Đắk Nông năm 2023 được Bộ Công an đánh giá tốt, xếp hạng thứ 20 trên toàn quốc, tăng 10 bậc so với năm 2022. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến là gần 90%, đứng thứ 26 trên toàn quốc. Hoàn thành vượt tiến độ thực hiện chỉ tiêu cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trước 3 ngày; tổ chức ra mắt 6 mô hình trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, triển khai 11 dịch vụ công thiết yếu, 2 nhóm dịch vụ công liên thông, 5 nhóm tiện ích của Đề án và duy trì bảo đảm dữ liệu dân cư: “Đúng, đủ, sạch, sống”.

Với những thành tích, chiến công đó, Công an Đắk Nông đã được Ðảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng nhì cho 1 tập thể, hạng ba cho 1 cá nhân; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho 3 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể và Bằng khen cho 02 cá nhân; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 158 lượt tập thể, cá nhân và công nhận chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho 5 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 48 lượt tập thể, cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 896 tập thể, cá nhân. Đặc biệt Bộ Công an đã khen thưởng đột xuất cho 74 lượt tập thể với số tiền gần 1,2 tỷ đồng; người dân trong và ngoài tỉnh gửi trên 160 lá thư cảm ơn, bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông.

CBCS Công an Đắk Nông với nhiều việc làm ý nghĩa, nhân văn được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương, Nhân dân gửi thư cảm ơn

Từ phong trào thi đua đã có nhiều cá nhân là điển hình tiên tiên các cấp được vinh danh, tôn vinh như: Đại úy Đặng Gia Nghĩa, Trưởng Công an xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong (điển hình tiên tiến toàn quốc, được vinh danh tại Hội nghị thi đua toàn quốc năm 2023); Đại úy Hồ Xuân Quyền, Phó trưởng Công an xã Nâm N’ddirr, huyện Krông Nô (điển hình tiên tiến Bộ Công an được vinh danh tại hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng uỷ Công an Trung ương và Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Trung tá Nguyễn Khắc Hào, Đại úy Từ Huy Võ Hải, Đại úy Nguyễn Đăng Tuấn, Thượng tá Đinh Công Hiếu, Thiếu tá Phan Thị Như Thảo, Trung tá Lê Thị Lệ... là những điển hình tiên tiến được vinh danh tại hội nghị do Bộ Công an tổ chức.

Bên cạnh đó, trong quá trình công tác, chiến đấu cũng đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt được các cấp, các ngành và Nhân dân ghi nhận, biểu dương, gửi thư cảm ơn và báo chí tuyên truyền, lan tỏa, đơn cử như: Đại úy Lê Văn Qúy, cán bộ Công an thành phố Gia Nghĩa liêm khiết không nhận mãi lộ; Trung tá Nguyễn Trung Hữu, Trưởng Công an huyện Cư Jút kết nối, xin việc cho thanh niên người dân tộc thiểu số; Thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Thượng úy Phan Xuân Bằng, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh dùng xe chuyên dụng chở 2 mẹ con sản phụ đi cấp cứu trong tình thế nguy kịch bảo đảm an toàn; Đại úy Đinh Văn giáp, cán bộ Công an xã Đắk Drô, huyện Krông Nô nhiều lần hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân nguy kịch; Trung tá Trần Thị Thu Hiền, Trưởng Công an xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil hỗ trợ xi măng, cát, đá để sữa chữa đường giao thông nông thôn cho người dân; Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 Phòng CSGT Công an tỉnh nhặt được chiếc vý bên trong có 4 nhẫn vàng, 1 lắc vàng, 1,3 triệu đồng cùng một số giấy tờ liên quan trả lại người đánh rơi...

Hồng Long