Báo Công An Đà Nẵng

Hiệu trưởng Trường Chính trị làm Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam

Thứ sáu, 31/12/2021 08:00

Ngày 29-12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký quyết định số 3859/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Thái Viết Tường giữ chức vụ Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp nhận ông Thái Viết Tường - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam đến nhận công tác tại Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh kể từ ngày 1-1-2022. Trước đó ngày 25-12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cũng ban hành quyết định phê duyệt danh sách tinh giản biên chế (đợt 1 năm 2022). Trong đó, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam được cho nghỉ hưu trước tuổi sau khi rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự. Ngày 27-12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định cho ông Hà Thanh Quốc nghỉ hưu từ ngày 1-1-2022.

B.B