Báo Công An Đà Nẵng

Hoàn thành nhiều công trình điện phục vụ Tết

Thứ tư, 26/01/2022 19:40

Công nhân PC Đà Nẵng thi công cải tạo lưới điện nông thôn.

Đà Nẵng: Ngày 26-1, Cty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) cho biết, Xí nghiệp Điện cơ cùng với Điện lực Hòa Vang đã phối hợp di dời, cải tạo đường dây trung áp nhánh rẽ Hòa Bắc 3, Hòa Bắc 4 phục vụ hạ tầng kỹ thuật dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường ĐT 601. Theo đó, tại Km14+836 tuyến đường ĐT601, Xí nghiệp Điện cơ đã thực hiện cải tạo xây dựng tuyến đường dây trung áp từ vị trí 199 đến 210 thuộc nhánh rẽ Hòa Bắc 4 đi Tà Lang - Giàn Bí thuộc xuất tuyến 477HLI với chiều dài tuyến gần 472m, di dời thiết bị phân đoạn LBS Tà Lang đến vị trí mới, di dời cải tạo tuyến đường dây hạ áp sau các TBA Hòa Bắc 4 liên quan; song song đó, Điện lực Hòa Vang thực hiện di dời các nhánh mắc công tơ phù hợp lưới điện sau cải tạo.

Việc thực hiện di dời cải tạo lưới điện tại đoạn tuyến nêu trên đã góp phần để Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng thi công hoàn thiện nền đường, đảm bảo giao thông cho nhân dân lưu thông thuận lợi. Để phục vụ hạ tầng kỹ thuật dự án, PC Đà Nẵng đã thực hiện di dời, cải tạo lưới điện liên quan trên tuyến đường với tổng quy mô gần 4,8km đường dây trung áp; 15km đường dây hạ áp; 5 trạm biến áp phân phối và gần 500 công tơ bị ảnh hưởng cần cải tạo, di dời… Ngoài ra, PC Đà Nẵng cũng đã tổ chức nghiệm thu công trình Xây dựng mới xuất tuyến 485/Cầu Đỏ cấp điện xuất tuyến 477/Cầu Đỏ cấp điện khu vực xã Hòa Tiến, Hòa Khương, bơm phòng mặn An Trạch…

PHƯƠNG KIẾM