Báo Công An Đà Nẵng

Hội đồng khoa học và công nghệ Công an TP Đà Nẵng họp tuyển chọn đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023

Thứ bảy, 12/08/2023 06:37
Đại tá Trần Đình Liên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thượng tá, ThS. Đặng Thanh Hải- Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an TP làm Chủ nhiệm đề tài "Nghiên cứu, ứng dụng thị giác máy tính, trí tuệ nhân tạo nhằm phát hiện tài liệu số chứa nội dung bí mật Nhà nước phục vụ công tác thu thập chứng cứ điện tử và bảo vệ bí mật Nhà nước" đã báo cáo tóm tắt đề tài. Các thành viên trong Hội đồng khoa học đã tập trung đánh giá, phản biện, cho ý kiến đối với đề tài này.

Thượng tá, ThS. Đặng Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an TP Đà Nẵng báo cáo tóm tắt đề tài.

Qua ghi nhận các ý kiến của thành viên trong Hội đồng cho thấy, tên đề tài, mục đích, đối tượng, nội dung, phạm vi nghiên cứu được xác định trong đề tài đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của một đề tài cấp cơ sở. Việc Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đề xuất, triển khai nghiên cứu đề tài trên là đáp ứng với yêu cầu thực tế, phù hợp với chủ trương chung trong tình hình hiện nay.

Phát biểu kết luận, Đại tá Trần Đình Liên đánh giá cao năng lực của đơn vị đăng ký chủ trì và các cá nhân đăng ký tham gia Ban Chủ nhiệm đề tài. Cho rằng các thành viên tham gia nghiên cứu có năng lực phù hợp và có kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đề ra, Đại tá Trần Đình Liên đánh giá: “Đề tài này nếu nghiên cứu thành công sẽ góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa nguy cơ lộ lọt tài liệu bí mật Nhà nước trên không gian mạng”. Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng đề nghị Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của Hội đồng, hoàn chỉnh hồ sơ Thuyết minh đề tài gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để được phê duyệt, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Xuân Sơn