Báo Công An Đà Nẵng

Hội nghị Kết nối Khánh Hòa với các đối tác quốc tế: Khát vọng phát triển

Thứ hai, 05/06/2023 14:38

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng cho biết: UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố các Quy hoạch, trong đó, mang tính nền tảng là Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các quy hoạch trên là cơ sở, tiền đề quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 09-NQ/TW: Đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, kết nối quốc tế; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao…

Năm 2022, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song cùng với cả nước, kinh tế - xã hội Khánh Hòa phục hồi mạnh mẽ; có 20/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; GRDP tăng 20,7% cao nhất cả nước - cũng là mức tăng cao nhất trong 10 năm qua của tỉnh Khánh Hòa. Đặc biệt là Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh đạt 16/63 (tăng 28 bậc), đây là chỉ số cao nhất của tỉnh trong 10 năm qua, vào top 20 tỉnh, thành có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2022.

Tỉnh Khánh Hòa định hướng phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư trong thời gian tới là hiện đại hóa các ngành dịch vụ, phát triển du lịch chất lượng cao. Tỉnh phát triển dịch vụ cảng biển, vận tải biển và logistics gắn với phát triển hạ tầng cảng biển, giao thông; thúc đẩy phát triển công nghiệp trên cơ sở khai thác tốt hơn các tiềm năng của tỉnh gắn với xu thế phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo của cả nước. Khánh Hòa cũng phát triển mạnh ngành khai thác thủy sản gắn với Trung tâm nghề cá lớn và ngành nuôi biển công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tập trung vào các mặt hàng có giá trị kinh tế cao, xuất khẩu.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã tham quan, khảo sát thực tế tại các điểm văn hóa, du lịch, khu kinh tế, cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Anh Tuấn