Báo Công An Đà Nẵng

Hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ Liên Chiểu tham gia học tập chuyên đề năm 2024

Thứ sáu, 10/05/2024 10:10

Dịp này, hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ đã được báo cáo viên Trung ương – bà Mai Thị Thu, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy phổ biến 2 chuyên đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy với các nội dung chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; vận dụng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay tại thành phố.

Hội nghị học tập chuyên đề lần này nhằm bồi dưỡng nhận thức, nâng cao năng lực trong đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp; gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động Hội, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công Hạnh