Báo Công An Đà Nẵng

Hơn 21,4 tỷ đồng thực hiện dự án Đầu tư hội nghị truyền hình trực tuyến tổng thể tại Đà Nẵng

Thứ năm, 30/11/2023 06:35

Dự án được thực hiện với mục tiêu đầu tư hệ thống hội nghị trực tuyến từ các cơ quan Đảng, nhà nước từ thành phố đến phường xã với hình ảnh, âm thanh truyền tải theo thời gian thực, liên tục không bị ngắt quãng để triển khai công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời và hiệu quả. Dự án có quy mô đầu tư thiết bị hội nghị trực tuyến và thiết bị mở rộng cho các đơn vị; thiết lập 2 phòng họp ở UBND thành phố phục vụ họp trực tuyến với các đối tác bên ngoài trong nước và quốc tế; đầu tư 3 tài khoản trực tuyến của các hãng chuyên về phần mềm trực tuyến để phục vụ họp với đối tác ngoài tỉnh hoặc nước ngoài; đầu tư máy chủ cài đặt các phần mềm trực tuyến, thiết bị lưu trữ chuyên dụng; đầu tư hệ thống điều khiển trung tâm. UBND thành phố đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Bảo Nam