Báo Công An Đà Nẵng

Hơn 280 dân quân tự vệ tham gia đợt huấn luyện đầu năm

Thứ tư, 20/03/2024 07:20
Các dân quân năm thứ nhất tham gia lớp huấn luyện.

Qua huấn luyện, các dân quân tự vệ sẽ hiểu được vị trí, nhiệm vụ của lực lượng dân quân; âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ các các thế lực thù địch; làm chủ và sử dụng tốt các loại vũ khí được trang bị, đủ khả năng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban tổ chức đề ra mục tiêu kết thúc huấn luyện, kiểm tra đánh giá kết quả các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó 35% trở lên đạt khá, giỏi. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông.

PHƯƠNG KIẾM