Báo Công An Đà Nẵng

Hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo

Thứ tư, 12/01/2022 17:42

Quảng Ngãi - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất việc sử dụng nguồn Quỹ  Cứu trợ tỉnh để chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bão lụt năm 2021 trên địa bàn theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Theo đó, các hộ nghèo sẽ được nhận số tiền 600 ngàn đồng/hộ và hộ cận nghèo sẽ được nhận số tiền 400 ngàn đồng/hộ. Việc hỗ trợ quà Tết sẽ được thực hiện trong tháng 1-2022 với tổng giá trị hỗ trợ lên tới hơn 30,8 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi bão lụt năm 2021 và chuyển nguồn kinh phí nêu trên cho Quỹ Cứu trợ - Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để trao quà Tết kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, ước tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có hơn 33.800 hộ nghèo, chiếm hơn 9,1% và gần 26.300 hộ cận nghèo, chiếm hơn 7%. Tính đến ngày 28-12-2021, số kết dư nguồn Quỹ Cứu trợ vận động được từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ khắc phục hậu quả bão lụt là hơn 66,5 tỷ đồng.

V.T