Báo Công An Đà Nẵng

Hơn 400 đơn vị máu được hiến tặng tại Lễ hội xuân hồng

Thứ tư, 06/03/2024 10:30
CBCS Công an huyện Thăng Bình tham gia hiến máu tại chương trình.

Tại chương trình, gần 800 tình nguyện viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia hiến máu. Kết quả đã hiến tặng 409 đơn vị máu , đạt 136% chỉ tiêu tỉnh giao. Toàn bộ số máu thu được đợt này sẽ được vận chuyển về bảo quản tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, sẵn sàng phục vụ cấp cứu, chữa bệnh cho nhân dân.

Được biết, năm 2024, tỉnh Quảng Nam thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, đặt chỉ tiêu dự kiến tổ chức 12 đợt hiến máu trong năm và vận động hiến 15.280 đơn vị máu. Trong đó, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các địa phương, đơn vị phấn đấu vận động vượt 20 - 50% số đơn vị máu so với chỉ tiêu được giao. Huyện Thăng Bình được tỉnh Quảng Nam giao chỉ tiêu tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện, vận động 1.050 đơn vị máu.

Kiều Oanh