Báo Công An Đà Nẵng

Hơn 46,5 tỷ đồng cho mục tiêu không còn hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thứ bảy, 30/04/2022 12:49

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình “Không có hộ nghèo có HCĐBKK” với mục tiêu đến cuối năm không còn hộ nghèo có HCĐBKK trên địa bàn TP, UBND TP vừa ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về việc thực hiện chương trình này. Theo kế hoạch số 83/KH-UBND, trong giai đoạn 2022-2025, TP phấn đấu đảm bảo 100% hộ nghèo có HCĐBKK có nhu cầu được hỗ trợ cải thiện nhà ở, phương tiện làm ăn, sinh kế, vay vốn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề... theo chính sách đặc thù của TP; 100% người trong hộ nghèo có HCĐBKK đang hưởng các chính sách bảo trợ xã hội hoặc chưa đủ điều kiện hưởng chính sách bảo trợ xã hội đối với người già yếu, người khuyết tật, trẻ em mồ côi bị ốm đau thường xuyên; phấn đấu hàng năm giảm từ 190 - 230 hộ nghèo có HCĐBKK còn sức lao động. Để thực hiện các mục tiêu nói trên, TP đề ra các giải pháp, chính sách như: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia tích cực của mặt trận, đoàn thể các cấp đối với công tác trợ giúp hộ nghèo có HCĐBKK; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác trợ giúp hộ nghèo có HCĐBKK; phân công các ngành chức năng và huy động nguồn lực, vận động giúp đỡ đối với từng hộ; thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp hỗ trợ… Dự kiến, tổng nguồn lực thực hiện kế hoạch nói trên hơn 46,5 tỷ đồng, trong đó, nguồn huy động cộng đồng và các tổ chức khác hơn 10,8 tỷ đồng. Định kỳ 6 tháng (vào ngày 31-5) và hàng năm (ngày 30-11), các, sở, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện tiến hành đánh giá tình hình và báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP (thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

PHÚ NAM