Báo Công An Đà Nẵng

Hướng công tác Mặt trận về cơ sở

Thứ bảy, 11/11/2023 09:39
Các tầng lớp nhân dân thôn Bắc An (xã Hòa Tiến) đầu tư kinh phí, xây dựng tuyến đường hoa giấy kiểu mẫu NTM.

Đi trên những con đường liên thôn, liên xã giờ đã được mở rộng và bê-tông hóa hay sinh hoạt trong những Nhà Văn hóa khang trang, sạch đẹp được xây mới… người dân nông thôn lại nhớ nhiều đến những người làm công tác MT thôn tận tụy, những người đã hết mình vì lợi ích cộng đồng. Những người quanh năm “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” mà không một lời kêu ca, phàn nàn. Chính vì thế mà trong báo cáo thành tích xây dựng NTM, địa phương nào cũng dành phần nhiều đề cập đến vai trò của MT và các tổ chức thành viên. Đặc biệt còn nhấn mạnh một số tiêu chí NTM do MT, các tổ chức thành viên đảm trách thực hiện, như các phong trào: “Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân”; “Đoàn kết xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp”; xây dựng “Làng văn hóa”, “Gia đình văn hóa” trên khắp các lĩnh vực, từ phát triển kinh tế, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện đến xây dựng nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội...

Đến nay, Hòa Vang có 22/113 thôn được công nhận đạt chuẩn “Thôn kiểu mẫu NTM”. Đó là các thôn Cẩm Toại Đông, Nam Thành, Dương Lâm 2, Bồ Bản, Khương Mỹ (xã Hòa Phong); Trà Kiểm, Tân Hạnh, Nhơn Thọ 1 (xã Hòa Phước); Đông Lâm, Hòa Phước, Hội Phước (xã Hòa Phú); Phước Hưng Nam, Thái Lai (xã Hòa Nhơn); Mỹ Sơn, An Sơn (xã Hòa Ninh); Nam Yên, An Định (xã Hòa Bắc); Bắc An (xã Hòa Tiến); Phong Nam (xã Hòa Châu); An Ngãi Tây 1 (xã Hòa Sơn); La Châu, thôn 5 (xã Hòa Khương). Các thôn không chỉ thực hiện tốt 9 tiêu chí của thôn kiểu mẫu NTM: Giao thông; Điện; Chợ; Vườn và nhà ở hộ gia đình; Thu nhập; Văn hóa, giáo dục, y tế; Môi trường; Hệ thống an ninh chính trị - trật tự xã hội; Chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước của cộng đồng, mà đội ngũ MT ở cơ sở còn ra sức củng cố, xây dựng các điển hình “Gia đình văn hóa”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, bản thân các thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội...

Dân làng Cẩm Toại Đông (xã Hòa Phong) vui chơi hết mình trong Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2023.

Ở thôn Bắc An (xã Hòa Tiến) - Thôn kiểu mẫu NTM đầu tiên của địa phương, đến ngày 18-11 này mới tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhưng những ngày này, bà con trong thôn mỗi lần gặp bà Nguyễn Thị Mực (67 tuổi) - Trưởng Ban công tác MT thôn thì ai nấy đều nhắc hỏi: “Sắp đến ngày hội rồi đó, cố gắng có bữa cơm “đoàn kết” toàn dân nghe. Cần gì bà cứ gọi, bọn tui có mặt liền”… Được biết, “bén duyên” với công tác MT từ năm 2009, bà Mực tâm niệm phải đặt lợi ích của cộng đồng, người dânlên trên hết và lấy đó làm mục tiêu hoạt động. Bởi theo bà, cán bộ MT mà không gần dân, không được dân tin yêu thì xem như thất bại. Với tâm niệm đó, trong vai trò cán bộ MT, bà luôn gương mẫu trong tác phong, công việc, thường xuyên bám địa bàn, đề cao tính minh bạch, công khai trong giải quyết công việc... nên được người dân tin tưởng, ủng hộ. Bằng tâm huyết và trách nhiệm, bà đã tích cực phối hợp cùng cấp ủy, ban nhân dân thôn, các hội đoàn thể làm tốt công tác dân vận, thực hiện tốt phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Đây là biện pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động ở khu dân cư và các phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa trên khắp các lĩnh vực, từ phát triển kinh tế, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ nhiện đến xây dựng nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội… “Muốn làm việc có hiệu quả, trước tiên, người cán bộ phải gương mẫu, luôn giữ uy tín để người dân tin tưởng nghe theo; đồng thời phải gần dân và biết đặt quyền lợi của dân lên trên hết thì mọi việc mới thành công” - bà Mực chia sẻ.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hòa Phong Tán Văn Đặng, vai trò của MT ở thôn là rất quan trọng, ngoài việc khơi thông sức dân thì việc làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân cũng được những người làm công tác MT quán triệt đầy đủ. Thông qua việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền để ban hành những quy định sao cho phù hợp; đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với từng nếp sống, nếp nghĩ của người dân địa phương. Mỗi cán bộ MT cơ sở mặc dù thể hiện khác nhau về phương thức, cách làm, nhưng có điểm chung là họ luôn thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về công tác MT. Họ thực sự là những cán bộ kết nối ý Đảng - lòng dân, góp phần quan trọng xây dựng, phát huy, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Vy Hậu