Báo Công An Đà Nẵng

Hướng dẫn thông báo lưu trú trực tuyến qua cổng dịch vụ quản lý cư trú

Thứ hai, 06/06/2022 17:03
Lực lượng Cảnh sát khu vực CAP Thanh Khê Đông hướng dẫn thủ tục cho các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Đến nay, đã có 14/14 cơ sở trên địa bàn P. Thanh Khê Đông được cấp tài khoản và bước đầu thực hiện thông báo lưu trú qua Cổng dịch vụ Quản lý cư trú. Hầu hết các cơ sở đã thành thạo trong việc chuyển đổi cách thức thông báo từ trực tiếp sang trực tuyến.

PHƯƠNG KIẾM