Báo Công An Đà Nẵng

Huyện Hòa Vang quyết liệt triển khai quy hoạch chung và quy hoạch phân khu

Thứ bảy, 16/12/2023 06:40
Hội nghị lần thứ 18, tổng kết công tác năm 2023, Huyện ủy Hòa Vang ngày 15-12-2023.

Hội nghị đã đánh giá, năm 2023 là năm tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội, tập trung thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 7-7-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhất là huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để phấn đấu xây dựng Hòa Vang đạt đô thị loại IV, hướng đến trở thành thị xã trong thời gian sớm nhất. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, đề ra nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường và triển khai thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt quy hoạch chung các xã, trung tâm huyện lỵ Hòa Vang và quy hoạch phân khu trên địa bàn huyện.

Hội nghị thống nhất, năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, năm tập trung quyết liệt triển khai các cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển Hòa Vang, để đưa Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Thành ủy đi vào cuộc sống, nhất là triển khai xây dựng huyện đạt đô thị loại IV, phấn đấu trở thành thị xã trong thời gian sớm nhất. Do đó, đòi hỏi toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường, nỗ lực khắc phục các hạn chế, khó khăn, lãnh đạo điều hành hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Hồng Thanh