Báo Công An Đà Nẵng

Khắc phục sơ hở trong quy trình xác minh, giải quyết vụ cháy

Thứ bảy, 01/04/2023 07:05
Đại tá Nguyễn Văn Tăng chủ trì điểm cầu trực tuyến tại Công an TP Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt nội dung Thông tư số 11/2023/TT-BCA. Trong Thông tư số 11 có một số điểm mới, gồm: Xác định sơ bộ thiệt hại ban đầu; Giải quyết theo thủ tục hành chính; Giải quyết theo tố giác, tin báo về tội phạm; Hồ sơ vụ cháy được phân thành 2 loại theo thủ tục hành chính và giải quyết theo tin báo tố giác tội phạm; Văn bản cung cấp cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và đối tượng mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc… Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác xác minh, giải quyết vụ cháy nắm rõ các quy định của Thông tư để áp dụng vào thực tiễn tại địa phương.

M.V