Báo Công An Đà Nẵng

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính 2020 dành cho CATP Đà Nẵng

Thứ tư, 30/12/2020 07:23

Các học viên tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị.

Trường Chính trị TP Đà Nẵng vừa phối hợp với CATP Đà Nẵng tổ chức lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính 2020 dành cho CATP Đà Nẵng.

Lớp được tổ chức cho 70 học viên là CBCA tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trực thuộc CATP Đà Nẵng học trong thời gian 12 tháng. Các học viên sẽ học tập các chuyên đề cập nhật về kiến thức lý luận chính trị, công tác xây dựng Đảng, kỹ năng về tuyên truyền, xử lý tình huống. Thông qua lớp học, các học viên được cập nhật bổ sung kiến thức lý luận chính trị, rèn luyện phát triển các kỹ năng lãnh đạo quản lý để vận dụng vào thực tiễn, nâng cao phẩm chất, thái độ với tinh thần phụng sự, cống hiến.

L.A.T