Báo Công An Đà Nẵng

Khai hoang, đưa vào sử dụng gần 11.000ha đất

Thứ bảy, 08/01/2022 16:59

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2021, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích hơn 20.000ha, đáp ứng yêu cầu về đất đai để triển khai các dự án hạ tầng, phát triển hệ thống đô thị, nhà ở, thu hút, đón nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19; khai hoang phục hóa, đưa vào sử dụng gần 11.000ha đất chưa sử dụng; cấp 0,5 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu và thực hiện gần 6 triệu thủ tục đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận.

Cũng trong năm 2021, cả nước đã thực hiện thanh tra, kiểm tra, rà soát, thu hồi chủ trương đầu tư, thu hồi đất với diện tích 16.000ha; yêu cầu đưa vào sử dụng gần 53.000ha; chấm dứt chủ trương đầu tư 7.700ha…

M.T