Báo Công An Đà Nẵng

Khai mạc trưng bày chuyên đề "Quan xưởng triều Nguyễn với tinh hoa nghề Việt"

Thứ sáu, 26/04/2019 08:00

Ngày 25-4, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trưng bày chuyên đề "Quan xưởng triều Nguyễn với tinh hoa nghề Việt". Quan xưởng là đơn vị sản xuất thủ công của nhà nước thời quân chủ, cung cấp vật dụng sinh hoạt cho hoàng gia, phục vụ hoạt động kinh tế, quốc phòng của triều đình. Thời Nguyễn, thông qua các hình thức: tuyển chọn, tuyển mộ và thuê mướn, thợ thủ công dân gian giỏi được trưng tập về Kinh đô và phiên chế thành các tổ chức thợ cùng nghề gọi là tượng cục - đơn vị nhỏ nhất của quan xưởng. Bên cạnh đó, các hộ nghề thủ công dân gian ở địa phương cũng được huy động sản xuất sản phẩm tại chỗ theo nhu cầu của triều đình. Quan xưởng là đơn vị sản xuất thủ công của nhà nước thời quân chủ, cung cấp vật dụng sinh hoạt cho hoàng gia, phục vụ hoạt động kinh tế, quốc phòng của triều đình. Thời Nguyễn, thông qua các hình thức: tuyển chọn, tuyển mộ và thuê mướn, thợ thủ công dân gian giỏi được trưng tập về Kinh đô và phiên chế thành các tổ chức thợ cùng nghề gọi là tượng cục - đơn vị nhỏ nhất của quan xưởng. Bên cạnh đó, các hộ nghề thủ công dân gian ở địa phương cũng được huy động sản xuất sản phẩm tại chỗ theo nhu cầu của triều đình. Kế thừa kinh nghiệm từ các thời Chúa Nguyễn, hoàng đế Gia Long đã cho xây dựng hệ thống quan xưởng đa dạng và phong phú hơn. Sang đến triều hoàng đế Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, hoạt động quan xưởng ngày càng phát triển và mở rộng...

Đến với không gian trưng bày chuyên đề "Quan xưởng triều Nguyễn với tinh hoa nghề Việt", bên cạnh chiêm ngưỡng các cổ vật cung đình - đa dạng về loại hình, độc đáo về kiểu dáng và tinh xảo về hoa văn trang trí được tạo ra từ bàn tay khéo léo và tư duy thẩm mỹ tinh tế của những người thợ thủ công, người xem còn có cơ hội tìm hiểu rõ về cơ cấu tổ chức, phương thức điều hành và hoạt động của hệ thống quan xưởng triều Nguyễn.

V.H