Báo Công An Đà Nẵng

Khánh thành bia chiến tích tại thôn An Lạc

Thứ năm, 01/12/2022 18:07

Vào ngày 20-3-1970, tổ du kích xã Duy Thành gồm các ông: Võ Thế Lư, Mai Năm, Nguyễn Đình Ân đã dùng mìn tự chế đánh cháy một chiếc xe thiết giáp M113, đồng thời tiêu diệt 10 tên địch. Hội CCB H. Duy Xuyên phối hợp với xã Duy Thành xây dựng bia chiến tích trên diện tích 30m2 cạnh nhà sinh hoạt văn hóa thôn An Lạc để ghi nhớ sự kiện này và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

TH.HÀ