Báo Công An Đà Nẵng

Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Đề án 06/CP

Thứ năm, 11/04/2024 07:24
Chủ tịch UBND Q. Cẩm Lệ Nguyễn Quang Vinh trao Giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt Đề án 06/CP.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch UBND Q. Cẩm Lệ, qua 2 năm triển khai Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thay đổi phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tiến trình phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số được xã hội đồng tình, ủng hộ đánh giá cao.

Bên cạnh đó, quá trình tổ chức triển khai thực hiện còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến. Vậy nên, UBND Q. Cẩm Lệ yêu cầu các tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP cần tập trung 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 với tinh thần khắc phục tồn tại, tháo gỡ khó khăn, khai thông điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình đề ra. Cụ thể là đơn giản hóa thủ tục hành chính; Phục vụ các nhóm tiện ích về phát triển kinh tế xã hội, phát triển công dân số, Đề án trung tâm dữ liệu quốc gia theo Nghị quyết 175/NQ-CP về xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý, rà soát bổ sung các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn thông tin theo tiêu chuẩn quốc gia; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiện ích Đề án 06/CP nhằm nâng cao nhận thức chung, thay đổi hành vi, ý thức trong thực hiện các thủ tục hành chính và dịch vụ công.

Đinh Nga