Báo Công An Đà Nẵng

Khen thưởng 687 giáo viên có bài giảng hay về đổi mới giáo dục

Thứ tư, 15/11/2023 11:10

Theo đánh giá của Ban tổ chức, tại Phần thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, nhiều báo cáo có chất lượng đi vào những vấn đề cần thiết cho dạy học phát triển phẩm chất năng lực học sinh ở từng môn học. Kết quả đã có 694/706 giáo viên đạt phần thi báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, tỷ lệ 98,3%. Ở Phần thi thực hành giảng dạy có 687/694 giáo viên dự thi được công nhận, đạt tỷ lệ gần 97,3% tổng số giáo viên đăng ký dự thi. Trong đó có 625 giáo viên được cả 3 giám khảo đánh giá tiết dạy giỏi…

Sở GD-ĐT đã quyết định khen thưởng 11 tập thể đạt thành tích xuất sắc có đóng góp tích cực; công nhận 687 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2023” và khen thưởng 59 giáo viên đạt kết quả cao trong Hội thi…

Dương Hóa