Báo Công An Đà Nẵng

Khối thi đua Công an các huyện miền núi Quảng Nam ký kết giao ước thi đua

Thứ hai, 01/04/2024 07:25
Khối thi đua Công an các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam ký kết giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024

Tại hội nghị, với khẩu hiệu hành động "Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", 6 đơn vị trong khối thi đua Công an các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam (gồm Công an các huyên Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Bắc và Nam Trà My) đã thảo luận và thống nhất về thang bảng điểm thi đua và nội dung công tác trọng tâm trong giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024. Trong các nội dung ký kết, nổi bật đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, làm giảm số vụ phạm pháp hình sự; nâng cao chất lượng công tác điều tra, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 75%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; triển khai các biện pháp nhằm kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí; thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; nhân rộng các mô hình, phần việc hay, cách làm hiệu quả trên các mặt công tác của lực lượng Công an.

Q.N