Báo Công An Đà Nẵng

Khởi tố nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị

Thứ bảy, 30/12/2023 07:25

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, năm 2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã không tổ chức các cuộc tập huấn, diễn tập theo các nội dung được chi theo ngân sách Nhà nước phân bổ, nhưng Trần Văn Tý vẫn chỉ đạo và cùng thống nhất với Lê Thanh Tuyền, lập các chứng từ khống để thực hiện việc rút số tiền 929.042.000 đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Hành vi của Trần Văn Tý và Lê Thanh Tuyền đã vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Q.T