Báo Công An Đà Nẵng

TAND hai cấp TP Đà Nẵng:

Không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm

Thứ ba, 09/01/2024 06:50
Ông Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án TAND tối cao trao Cờ thi đua xuất sắc cho TAND thành phố Đà Nẵng và TAND quận Cẩm Lệ.

Năm 2023, Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND thành phố đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Thành ủy và của TAND tối cao trong công tác, đã chủ động đề ra các giải pháp, nhiệm vụ phù hợp với tình hình mới, triển khai thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác.100% các đơn vị Tòa án hai cấp thành phố đều có tỷ lệ giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra: án hình sự đạt tỷ lệ 99,78% (trong đó có 5/8 đơn vị đạt tỷ lệ 100%), án dân sự đạt tỷ lệ 91,97%, án hành chính đạt tỷ lệ 84%. Không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm. Trong năm công tác 2023, Tòa án hai cấp cũng đã đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh 9/9 vụ án tham nhũng, vụ án phức tạp, nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm, trong đó 4 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Năm 2024, TAND hai cấp TP Đà Nẵng xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Trong đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Ban cán sự đảng, Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao và các Chương trình thực hiện công tác tư pháp và cải cách tư pháp của Thành ủy, HĐND thành phố; Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, vụ việc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu trong Nghị quyết của Quốc hội, của TAND tối cao đề ra. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Tiếp tục tổ chức triển khai thi hành hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì Công lý” bảo đảm thực chất, sáng tạo, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị...

Phát biểu tại Hội nghị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích TAND hai cấp thành phố đạt được trong năm 2023. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, trong năm qua, TAND hai cấp thành phố đã đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu trong nghị quyết của Quốc hội, của TAND tối cao đề ra. Chất lượng giải quyết án hình sự, dân sự ngày càng được nâng cao; công tác xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo được giải quyết rất tốt. Nhiều bản án đã xét xử bảo đảm các yêu cầu về mặt chính trị, pháp luật; công tác thu hồi tài sản trong các vụ án có những tiến bộ và đạt kết quả đáng ghi nhận.

Thời gian đến, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban cán sự Đảng TAND thành phố tiếp tục thảo luận, bàn và đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo TAND hai cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Dịp này, Chánh án TAND tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chánh án TAND tối cao cho TAND thành phố và TAND quận Cẩm Lệ.

THANH HOA