Báo Công An Đà Nẵng

Khúc trầm (Cảm xúc từ đêm nhạc Khúc ru trầm)

Thứ năm, 23/06/2022 22:21

Khúc trầm rêu

Khúc trầm gió bụi

Hồ cau mặt sóng

Hình như lá trăng

Xanh mầm đá núi

Nặng tình với

Vu Gia

Lòng xao xuyến

Thu Bồn

Khỏa trần sương khói

Dốc thu mơ màng

Lá vàng nghìn xưa

Giấc quê chập chờn

Tình em dư chấn

Nỗi ngày phù sa

Mạ rờn ngang phố

Nghe điểm danh mình

Mơ cơn chớp bể

Qua sông chín chữ

Tạc câu mưa nguồn.

Điện Bàn, 5-5-2022

THẢO NGUYÊN